KLT:n ylläpito

KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. KLT:t raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.

KLT-tutkinto kertoo asiakkaalle laadukkaasta ja luotettavasta palvelusta, siitä että KLT-asiantuntija

  • vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä
  • on osallistunut ylläpitokoulutukseen
  • jättää raportin Tili-instituuttisäätiölle määräaikaan mennessä.