Raportointi

Sääntöjen mukaan KLT-pätevyys on voimassa toistaiseksi.

KLT-pätevyyden uusiminen edellyttää raportointia työtehtävistä ja kouluttautumisesta kolmen vuoden välein. KLT-ylläpitoraportointi tehdään ja lähetetään raportointisivun kautta: https://raportointi.taloushallintoliitto.fi/.

Raportointi on samalla hakemus KLT-pätevyyden jatkamiseksi seuraavalle kolmelle vuodelle. KLT-ylläpidon raportointi koskettaa vuosittain kolmasosaa KLT:istä eli yli 900 henkilöä raportoi yhtäaikaisesti.

KLT:t raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan. Sääntöjen mukaan KLT-kirjanpitäjän tulee toimia tehtävissä, joissa hän vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä.

Ylläpitokouluttautumisvaatimuksella halutaan varmistaa, että KLT:n tiedolliset valmiudet ovat jatkuvasti KLT-tehtävien mukaisten osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla. KLT:n tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua vähintään 8 koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen.

Raportointivuorossa olevat KLT:t saavat sähköpostilla lisätietoa KLT-raportoinnista marras-joulukuussa sekä henkilökohtaiset tunnukset kirjautumiseksi sähköiseen raportointijärjestelmään. Raportointiaikaa on joulukuu–tammikuu eli tammikuun loppuun asti.

Huom! KLT-pätevyyden voimassaolo voidaan lakkauttaa, mikäli kirjanpitäjä ei raportoi ylläpitovaatimusten mukaisesti.

Tili-instituuttisäätiön pätevyyslautakunta käsittelee KLT-kirjanpitäjien raportoinnin kokouksessaan. Tiedon KLT-pätevyyden voimassaolon jatkamisesta saat toukokuussa.