Ylläpitokoulutus

Taloushallinnon huippuasiantuntijan, KLT:n, on oma-aloitteisesti ylläpidettävä ja kehitettävä osaamistaan laadukkailla koulutuksilla sekä luotettavasti pystyttävä osoittamaan asiantuntijuutensa. Vaatimus ylläpitokoulutuksesta varmistaa, että KLT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.
Koulutusvaatimukset

KLT-asiantuntijan tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua kahdeksaa (8) koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen.

Ylläpitokoulutukseksi hyväksytään sellainen koulutus, joka tukee KLT-asiantuntijan nykyisissä työtehtävissä kehittymistä ja on osa KLT-asiantuntijan omaa kehittymissuunnitelmaa. Ylläpitokoulutus valitaan oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Koulutuksen on pääosin oltava esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

  • Kirjanpito ja tilinpäätös
  • Verotus ja yritysjuridiikka
  • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta

Kokonaisuuteen (8 pv) voi sisällyttää kaksi koulutuspäivää myös esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Prosessi, tekniikka ja automaatio
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö
  • Muu koulutus, joka on perusteltavissa henkilökohtaisia työtehtäviä ja osaamista suoraan tukevaksi

KLT-ylläpitokoulutuksia voidaan erityisen syyn perusteella osittain korvata osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että KLT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.

Koulutuksen järjestäjän todistus

Taloushallinnon koulutuksia tarjoavan yrityksen tai yhteisön tulisi kertoa koulutuksen yhteydessä selkeästi, minkä yllämainitun osa-alueen koulutuksesta on kyse ja kuinka monta KLT-ylläpitokoulutuspäivää kyseinen koulutus vastaa.

Jotta koulutuksen ylläpitovaatimukset voidaan todeta, tulee koulutuksen suorittamisesta olla koulutuksen järjestäjän antama todistus tai muu selvitys koulutuksen sisällöstä ja koulutuksen kestosta (esimerkiksi koulutuspäivän ohjelma). Todistuksia pyydetään tarvittaessa.

Miten koulutuspäivät lasketaan

Yksi koulutuspäivä sisältää noin 6 tuntia aktiivista sisältöopetusta.

Esimerkki: Koulutuspäivä kestää noin 7­–8 tuntia sisältäen lounaan ja muut tauot. Aktiivista sisältökoulutusta on noin 6 tuntia. Tämä lasketaan yhdeksi ylläpitokoulutuspäiväksi.

Koulutuspäiviä voi koostaa myös yhdistämällä useampia lyhyempiä koulutuksia tai valmennuksia laskemalla yhteen, miten paljon koulutuksissa oli aktiivista sisältöopetusta.

yhteensä n. 6 h aktiivista sisältöopetusta 1 koulutuspäivä
yhteensä n. 4h aktiivista sisältöopetusta 2/3 koulutuspäivää
yhteensä n. 3 h aktiivista sisältöopetusta 1/2 koulutuspäivää
yhteensä n. 2 h aktiivista sisältöopetusta 1/3 koulutuspäivää
n. 1 h kestävä luento 1/6 koulutuspäivää

Esimerkki: KLT-asiantuntija käy neljä erillistä 1,5 tunnin KLT-ylläpitoon hyväksyttyä luentoa. Tämä lasketaan yhdeksi koulutuspäiväksi.

Verkkokoulutukset

Myös verkkokoulutukset soveltuvat KLT-ylläpitokoulutukseksi, jos ne täyttävät KLT-ylläpidon mukaiset vaatimukset koulutuksen sisällön, keston ja koulutuksen järjestäjän antaman todistuksen osalta.

Verkkokoulutuksissa aktiiviseen sisältöopetukseen lasketaan kuuluvan niin sanottu luento-osa sekä testi, jolla varmennetaan koulutukseen osallistuminen ja oppiminen.

Esimerkki: Verkkokoulutus kestää noin puoli tuntia, jonka jälkeen tehdään testi liittyen verkkokoulutuksen sisältöön. Testin tekemiseen arvioidaan kuluvan noin 5–15 minuuttia. Osallistuja saa todistuksen osallistumisesta. Tästä saa 1/8 koulutuspäivää.

Raportointikauden aikana käydyistä verkkokoulutuksista käy todistukseksi palveluntarjoajalta ladattu kooste, josta ilmenee kurssien sisältö ja kesto.

Muiden tutkintojen suorittaminen

Tutkintoihin tähtäävä jatkokoulutus (esimerkiksi tradenomin tutkinto, taloushallinnon erikoisammattitutkinnot, KTM ym.) voidaan hyväksyä ylläpitokoulutukseksi. Myös pitkäkestoiset ja sisältövaatimuksiin sopivat koulutusohjelmat voidaan laskea hyväksi tutkinnon sisällöstä riippuen.

Yritysten omat sisäiset koulutukset lasketaan hyväksi koulutuksen sisällöstä riippuen.

KLT-ylläpitoon soveltuu pääasiallisesti vain taloushallinnon asiantuntijoille suunniteltu koulutussisältö.

Kuka saa järjestää klt-ylläpitoon soveltuvaa koulutusta

Koulutuksen järjestäjän tulee olla tunnettu ja koulutuksilla tulee olla riittävä laatutaso. Kouluttajien tulee olla ao. aihealueen päteviä asiantuntijoita. Tili-instituuttisäätiö pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä koulutuksen tarjoajan tai kouluttajan koulutukset KLT-ylläpitoon sopivaksi.

Asiantuntijat, joilla on KLT- ja PHT-tutkinto

Samat koulutukset käyvät sekä KLT- että PHT-tutkinnon ylläpitoon, kunhan koulutukset tukevat asiantuntijan osaamista, nykyisissä työtehtävissä suoriutumista ja ovat osa asiantuntijan henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa. Koulutusvaatimus on yhteensä kahdeksan koulutuspäivää molempien tutkintojen ylläpitämiseksi.