PHT-tutkinnon hyväksymisvaatimukset

Päästäksesi suorittamaan PHT-tutkintoa sinun tulee täyttää tutkinnon koulutus- ja kokemusvaatimukset.

Koulutusvaatimus

Olet suorittanut jonkin ao. tutkinnoista:

  • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti). Kaikki pääaineet / suuntautumiset hyväksytään.
  • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi). Kaikki suuntautumiset hyväksytään.
  • Merkonomin tutkinto taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautumisesta.

Työkokemusvaatimus

Sinulla on työkokemusta palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työtehtävistä vähintään 3 vuotta. Työkokemuksen tulee olla monipuolista ja laajaa. Työkokemukseen lasketaan mukaan vain hakupäivään 1.4.2022 mennessä kertynyt työkokemus.

Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä, 5 §

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien PHT-tutkinnon sääntöjen 5§:n perusteella Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä osallistumaan tutkintoon henkilön, joka ei täytä yllämainittuja hyväksymisvaatimuksia. Kun haet sääntöjen 5 §:ään vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut erillisellä liitteellä.

Tutkintoon hakeminen erityisestä syystä vaatii yleensä pitkän työkokemuksen ja ajantasaiset palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon opinnot. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi yrittäjänä toimimisesta tai palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä tilitoimistossa tai muissa yrityksissä.